REGULAMIN

Regulamin sklepu obowiązujący do 25 grudnia 2014 roku: LINK

SŁOWNIK

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem https://www.zakupy.linkbaby.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy; Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta; Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

WARUNKI OGÓLNE

1. Spółka A&S Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są ze strony http://zakupy.linkbaby.pl.
2. Strona http://zakupy.linkbaby.pl jest własnością spółki A&S Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, przy ul. Niepodległości 38, 67-400 Wschowa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 4970070701, REGON: 080387614. Kapitał zakładowy 426 500 zł. (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) w pełni opłacony, zwanej dalej "Linkbaby".

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można składać wypełniając formularz zamówieniowy, wysyłając e-maila na adres sklep@linkbaby.pl, oraz telefonicznie dzwoniąc na numer:65 547 60 22.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
- wyboru zamawianych towarów
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą być to różne adresy),
- wyboru sposobu płatności.
5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie realizacji. Klient ma następujące możliwości:
- częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
- anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie sklepu z obowiązku realizacji zamówienia
6. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu jest wysłana na adres e-mail podany przez klienta w momencie rejestracji, paragon imienny. Dokument wysyłamy w terminie do 3 dni od daty dostawy towaru.
7. W związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT klient zobowiązany jest do podjęcia decyzji w momencie zakupu czy będzie żądał od sprzedawcy faktury VAT czy wyłącznie paragonu imiennego. Jeśli klient zdecyduje się na fakturę VAT to jego obowiązkiem jest podanie w momencie zakupu, w formularzu dla sprzedawcy pełnych danych firmy, łącznie z prawidłowym numerem NIP. Jeśli w/w informacji nie będzie, klient otrzyma Paragon imienny i nie będzie możliwości wystawienia Faktury VAT – na firmę.
8. Linkbaby zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:
- obsługa sklepu nie ma możliwości weryfikacji telefonicznej bądź mailowej złożonego zamówienia
- niniejszy regulamin nie jest przestrzegany.
9. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie Linkbaby zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich i obowiązują w momencie składania zamówienia.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-2 dni roboczych.

                                                                                                                                                                    

ZAPŁATA ZA TOWAR I WYSYŁKA

1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
3. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy publikowanym na stronie www,
4. Czas dostawy kurierem zależy od firmy kurierskiej i wynosi minimum 24 godziny. Wszystkie powyższe terminy dotyczą dni roboczych.
5. Linkbaby akceptuje następujące formy płatności:
- Przelew bankowy na nasze konto (Aliorbank): 16 2490 0005 0000 4530 7480 8425 A&S Sp. z o.o., ul. Niepodległości 38, 67-400 Wschowa.
- Przelew online za pośrednictwem serwisu PayU
- Płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayU
- Płatność za pośrednictwem konta PayPal
- Płatność za pobraniem kurierowi przy odbiorze przesyłki
6. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu.
7. Jeżeli podczas sprawdzania przesyłki okaże się, że jest ona uszkodzona lub brakuje części zamówionego towaru, należy sporządzić w obecności dostarczyciela protokół, który będzie podstawą dochodzenia roszczeń.

KOSZTY WYSYŁKI

Wszystkie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Doręczenie następuję w ciągu 48h od daty nadania, termin ten może ulec zmianie w zależności od charakterystyki danego zamówienia, na przykład dostępności wybranego produktu oraz od czasu . W związku z powyższym w wyjątkowych sytuacjach podany termin realizacji dostawy może ulec zmianie.

         KURIER DPD

- Płatność z góry - 12,00 zł
- Płatność za pobraniem - 16,00 zł

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: reklamacje@linkbaby.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres A&S, Kolejowa 1, 67-400 Wschowa.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

A&S Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 29C
67-400 Wschowa
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Numer konta bankowego: [numer konta na który ma być dokonany zwrot]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

4. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: A&S Sp. z o.o., Kolejowa 1, 67-400 Wschowa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed u pływem terminu 14 dni.
5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
6. Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe.

REKLAMACJE

1. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki po odbiorze paczki od przewoźnika. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki klient ma prawo spisać protokół szkody w obecności kuriera.
2. Towary sprzedawane prze Linkbaby są objęte 2 letnim okresem gwarancji. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia towaru prosimy o skontaktowanie się z działem reklamacji mailowo reklamacje@linkbaby.pl lub w formie pisemnej na adres Kolejowa 1, 67-400 Wschowa.
3. Prosimy nie odsyłać reklamowanych przedmiotów przez skontaktowaniem się z działem reklamacji. Dział reklamacji poinformuje Państwa w jaki sposób reklamacja zostanie zrealizowana (np.: dosłanie elementów, wymiana towaru itd.).
4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- Numer zamówienia,
- imię, nazwisko,
- adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji. Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
6. W przypadku stwierdzenia w/w nieprawidłowości, dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru z przyjęciem zwrotu lub inna forma uznania reklamacji stosowna do konkretnej sytuacji. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Linkbaby. W przypadku otrzymania zwrotu nastąpi wypłata równowartości należności na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu.
7. „Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO ZAKUPY.LINKBABY.PL

 1. Z jakim dokumentem masz do czynienia?

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem).

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym w Sklepie Internetowym ZAKUPY.LINKBABY.PL

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym) informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

      2. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych:

- za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;

- uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie,

jest spółka A&S Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie(adres siedziby: ul. Niepodległości 38 i adres do doręczeń: ul. Kazimierza Wielkiego 29 c, 67-400 Wschowa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000342246; NIP: 4970070701; REGON: 080387614; o kapitale zakładowym: 426 500,00 zł, wpłaconym w całości (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: sklep@linkbaby.pl lub numerem telefonu: 65 547 60 22 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod numerem telefonu: 603 432 007, e-mail: doradztwo@agnum.pl.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy (wymienieni poniżej w pkt 15).

        3. Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

 1. Serwisu: Allegro.pl; eBuy.de; amazon.de, eBuy.co.uk

 

W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem;
 2. zawarcia i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 4. w celu weryfikacji Twojego wieku (jeżeli masz mniej niż 13 lat, zgodę na przetwarzanie Twoich danych musi wyrazić Twój opiekun prawny – najczęściej są to Twoi rodzice);
 5. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 6. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 7. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:

 1. korzystających ze Sklepu Internetowego:
  • - Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy];
  • - Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
  • - inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

 

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy kupna sprzedaży. Ponadto jest niezbędne do weryfikacji Twojego wieku.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach np.: marketingowych; profilowania; itp. Nie jest obowiązkowe i nie musisz się na to zgadzać Drogi Kliencie.

                       

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w kolejnych punktach niniejszej Polityki.

                       

Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Nie, Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

                       

Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

- dostępu do Danych Osobowych;

- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych;

- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

                       

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okresy wskazane w odpowiednich Ustawach (np.: Ordynacja podatkowa), przez okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi, oraz przez ookres trzech lat od Twojej ostatniej aktywności w sklepie internetowym zakupy.linkbaby.pl.

Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu Twojego sprzeciwu. Jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, te zostaną usunięte ze wszystkich możliwych w danym momencie zbiorów.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

 1. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

2. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

                       

Czy będą do Ciebie przesyłane informacje handlowe (np. na Twój adres e-mail)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail).

Jeżeli wyrazisz zgodę na przesyłanie informacji handlowych, to takie informacje będziesz otrzymywać za pomocą adresu e-mail, który został podany w formularzu zakupowym.

Polityka Cookies

      1. Kogo dotyczą pliki „cookies”?

W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep Internetowy, w tym w ramach Aplikacji, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Sklepu Internetowego, niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają Zamówienia, rezerwują Produkty lub posiadają Konto) (dalej również „Osoba Odwiedzająca”).

 1. Z jakiej technologii korzystamy?

W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora, jego partnerów i reklamodawców. Podczas wizyty w Sklepie Internetowym, w tym w ramach Aplikacji, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

 1. Czym są pliki „cookies”?

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego, (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej.

 1. Czy pliki „cookies” zbierają Twoje dane osobowe?

Co do zasady pliki cookies nie zbierają Twoich danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym - a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym.

 1. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Osobę Odwiedzającą zgody. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Sklepu mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

 1. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookies „zapamiętują” informacje, które zostały raz podane przez Klienta. Pomagają w dostosowaniu prezentowanych informacji do wcześniejszych preferencji Klienta.

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej. Taka analiza pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań.

 1. Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików „cookies”?

Tak, możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie informacji pochodzących z plików cookies. Jeżeli wcześniej wyraziłeś na to zgodę, Twoja zgoda może być w każdym czasie wycofana.

 1. Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookies stosowane przez A&S Sp. zo.o. nie są plikami złośliwymi ani szkodliwymi dla Twojego komputera lub innego urządzenia. W Sklepie Internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 1. Jak długo informacje zebrane przez pliki „cookies” będą przechowywane?

Zebrane przez pliki cookiesinformacje, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

       10.  Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies).

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie:

 1. Google AdWords
 2. Google Analytics
 3. Facebook

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

        11. Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

        12. Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

        13. Jak możesz się z nami skontaktować?

Pocztą tradycyjną:

A&S Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 29 c

67-400 Wschowa

Pocztą elektroniczną:

sklep@linkbaby.pl

Będziemy przechowywać korespondencję z Tobą, tak długo jak to konieczne, jednak nie dłużej niż stanowią o tym odpowiednie przepisy. Przechowywanie korespondencji pomoże nam na sprawniejsze reagowanie w przypadku pytań i wątpliwości. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

                       

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Przy zabezpieczaniu Twoich danych uwzględniamy stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są Dane Osobowe.
 3. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 5. Przechowywanie danych osobowych na zabezpieczonych nośnikach.

 

Odnośniki do innych stron internetowych

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

                       

Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona, i jak się o tym dowiesz?

Możemy zmienić niniejszą politykę w przypadku gdy:

 1. Zmianie ulegną odpowiednie przepisy prawa;
 2. Rozwojowi ulegnie technologia, za pomocą której będziemy funkcjonować.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

                       

Jakie podmioty wchodzą w skład grupy zakup.linkbaby.pl?

 1. Tadam Consulting Tomasz Adamski, ul. Niepodległości 38, 67-400 Wschowa,
  PL 9251876651;
 2. A&S A&SHandelsgesellschaft UG, Enderstrasse 94, 01277 Dresden,
  DE 27578526;
 3. A&S Worldwide Trade UK LTD, Lismore Hause 28B Wilton, Reading Berkshire RG302SS, GB249692948

 

                       

Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użyte w sklepie znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia, informacje i inne materiały są własnością stosownych producentów, instytucji oraz osób fizycznych bądź prawnych. Wykorzystane są one w serwisie wyłacznie w celach informacyjnych. Powielanie, kopiowanie lub używanie w inny sposób wyżej opisanych materiałów bez zgody właścicieli jest zabronione
2. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w serwisie internetowym zakupy.linkbaby.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie zakupy.linkbaby.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
5. Wszelkie nazwy produktów i marek, znaki graficzne użyte w serwisie są własnością ich oryginalnych producentów i są prezentowane w celach informacyjnych i handlowych. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów lub zostały stworzone na zlecenie Linkbaby.


Powrót na górę