REKLAMACJA

1. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki po odbiorze paczki od przewoźnika. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki klient ma prawo spisać protokół szkody w obecności kuriera.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.
3. W przypadku stwierdzenia w nieprawidłowości, dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru z przyjęciem zwrotu lub inna forma uznania reklamacji stosowna do konkretnej sytuacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego produktu, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Linkbaby. W przypadku otrzymania zwrotu nastąpi wypłata równowartości należności na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu.

Czas na reklamację z tytułu rękojmi:

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Dodatkowe informacje:
Procedura reklamacji: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacjesystem@linkbaby.pl, lub w formie pisemnej na adres:

ul. Kazimierza Wielkiego 29C, 67-400 Wschowa.


Powrót na górę