REGULAMIN

Regulamin sklepu obowiązujący do 25 grudnia 2014 roku: LINK

SŁOWNIK

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.zakupy.linkbaby.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy; Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta; Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

WARUNKI OGÓLNE

1. Spółka A&S Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są ze strony http://zakupy.linkbaby.pl.
2. Strona http://zakupy.linkbaby.pl jest własnością spółki A&S Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, przy ul. Niepodległości 38, 67-400 Wschowa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 4970070701, REGON: 080387614. Kapitał zakładowy 426 500 zł. (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) w pełni opłacony, zwanej dalej "Linkbaby".

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można składać wypełniając formularz zamówieniowy, wysyłając e-maila na adres sklep@linkbaby.pl, oraz telefonicznie dzwoniąc na numer:65 547 60 22.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
- wyboru zamawianych towarów
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą być to różne adresy),
- wyboru sposobu płatności.
5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie realizacji. Klient ma następujące możliwości:
- częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
- anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie sklepu z obowiązku realizacji zamówienia
6. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu jest wysłana na adres e-mail podany przez klienta w momencie rejestracji, paragon imienny. Dokument wysyłamy w terminie do 3 dni od daty dostawy towaru.
7. W związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT klient zobowiązany jest do podjęcia decyzji w momencie zakupu czy będzie żądał od sprzedawcy faktury VAT czy wyłącznie paragonu imiennego. Jeśli klient zdecyduje się na fakturę VAT to jego obowiązkiem jest podanie w momencie zakupu, w formularzu dla sprzedawcy pełnych danych firmy, łącznie z prawidłowym numerem NIP. Jeśli w/w informacji nie będzie, klient otrzyma Paragon imienny i nie będzie możliwości wystawienia Faktury VAT – na firmę.
8. Linkbaby zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:
- obsługa sklepu nie ma możliwości weryfikacji telefonicznej bądź mailowej złożonego zamówienia
- niniejszy regulamin nie jest przestrzegany.
9. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie Linkbaby zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich i obowiązują w momencie składania zamówienia.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-2 dni roboczych.

                                                                                                                                                                    

ZAPŁATA ZA TOWAR I WYSYŁKA

1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
3. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy publikowanym na stronie www,
4. Czas dostawy kurierem zależy od firmy kurierskiej i wynosi minimum 24 godziny. Wszystkie powyższe terminy dotyczą dni roboczych.
5. Linkbaby akceptuje następujące formy płatności:
- Przelew bankowy na nasze konto (Aliorbank): 16 2490 0005 0000 4530 7480 8425 A&S Sp. z o.o., ul. Niepodległości 38, 67-400 Wschowa.
- Przelew online za pośrednictwem serwisu PayU
- Płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayU
- Płatność za pośrednictwem konta PayPal
- Płatność za pobraniem kurierowi przy odbiorze przesyłki
6. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu.
7. Jeżeli podczas sprawdzania przesyłki okaże się, że jest ona uszkodzona lub brakuje części zamówionego towaru, należy sporządzić w obecności dostarczyciela protokół, który będzie podstawą dochodzenia roszczeń.

KOSZTY WYSYŁKI

Wszystkie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Doręczenie następuję w ciągu 48h od daty nadania, termin ten może ulec zmianie w zależności od charakterystyki danego zamówienia, na przykład dostępności wybranego produktu oraz od czasu . W związku z powyższym w wyjątkowych sytuacjach podany termin realizacji dostawy może ulec zmianie.

         KURIER DPD

- Płatność z góry - 12,00 zł
- Płatność za pobraniem - 16,00 zł

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: reklamacje@linkbaby.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres A&S, Kolejowa 1, 67-400 Wschowa.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

A&S Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 29C
67-400 Wschowa
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Numer konta bankowego: [numer konta na który ma być dokonany zwrot]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

4. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: A&S Sp. z o.o., Kolejowa 1, 67-400 Wschowa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed u pływem terminu 14 dni.
5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
6. Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe.

REKLAMACJE

1. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki po odbiorze paczki od przewoźnika. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki klient ma prawo spisać protokół szkody w obecności kuriera.
2. Towary sprzedawane prze Linkbaby są objęte 2 letnim okresem gwarancji. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia towaru prosimy o skontaktowanie się z działem reklamacji mailowo reklamacje@linkbaby.pl lub w formie pisemnej na adres Kolejowa 1, 67-400 Wschowa.
3. Prosimy nie odsyłać reklamowanych przedmiotów przez skontaktowaniem się z działem reklamacji. Dział reklamacji poinformuje Państwa w jaki sposób reklamacja zostanie zrealizowana (np.: dosłanie elementów, wymiana towaru itd.).
4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- Numer zamówienia,
- imię, nazwisko,
- adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji. Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
6. W przypadku stwierdzenia w/w nieprawidłowości, dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru z przyjęciem zwrotu lub inna forma uznania reklamacji stosowna do konkretnej sytuacji. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Linkbaby. W przypadku otrzymania zwrotu nastąpi wypłata równowartości należności na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu.
7. „Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Linkbaby zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności Linkbaby.pl oraz Regulamin serwisu Linkbaby.pl
2. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny dla Klientów Sklepu Internetowego.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupy.linkbaby.pl jest spółka A&S Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie (adres siedziby ul. Niepodległości 38, 67 - 400 Wschowa), Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000342246; NIP: 94970070701; REGON: 080387614; o kapitale zakładowym: 426 500 zł. (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) w pełni opłacony, - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).
5. Zbiory Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zostały zgłoszone przez Administratora do rejestru zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod następującą nazwą: Zbiór danych Linkbaby (numer zgłoszenia: 003561/2010, numer księgi: 087916).
6. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu zakupy.linkbaby.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu A&S sp z o.o.z siedzibą we Wschowie przy ul. Niepodległości 38.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użyte w sklepie znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia, informacje i inne materiały są własnością stosownych producentów, instytucji oraz osób fizycznych bądź prawnych. Wykorzystane są one w serwisie wyłacznie w celach informacyjnych. Powielanie, kopiowanie lub używanie w inny sposób wyżej opisanych materiałów bez zgody właścicieli jest zabronione
2. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w serwisie internetowym zakupy.linkbaby.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie zakupy.linkbaby.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
5. Wszelkie nazwy produktów i marek, znaki graficzne użyte w serwisie są własnością ich oryginalnych producentów i są prezentowane w celach informacyjnych i handlowych. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów lub zostały stworzone na zlecenie Linkbaby.


Powrót na górę